Klimasats-prosjekt

Grindvold Hageby

Prosjektnavn: Grindvold Hageby
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF
Tilskudd: 281 250
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Moss kommune har utredet klimavennlige løsninger ved bygging av nye omsorgsboliger.

Relevante lenker