Klimasats-prosjekt

Grindvold Hageby

Fylke: Østfold
Søker: MOSS KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF
Tilskudd: 281 250
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Moss kommune har utredet klimavennlige løsninger ved bygging av nye omsorgsboliger.

Relevante lenker