Klimasats-prosjekt

Grøne Lærdal – frå ord til handling

Fylke: Vestland
Søker: LÆRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lærdal kommune ansatte en ressurs som skulle forsterke innsatsen med å ta klimahensyn i all areal- og transportplanlegging i kommunen.