Klimasats-prosjekt

Grøne Lærdal – frå ord til handling

Prosjektnavn: Grøne Lærdal – frå ord til handling
Fylke: Vestland (N)
Søker: LÆRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Klimabudsjett og ledelse

Lærdal kommune ansatte en ressurs som skulle forsterke innsatsen med å ta klimahensyn i all areal- og transportplanlegging i kommunen.