Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet i Sveio – økt sykkelbruk i kommunen

Prosjektnavn: Grønn mobilitet i Sveio – økt sykkelbruk i kommunen
Fylke: Vestland (N)
Søker: SVEIO KOMMUNE
Tilskudd: 155 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel