Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet i Sveio – økt sykkelbruk i kommunen

Fylke: Vestland (N)
Søker: SVEIO KOMMUNE
Tilskudd: 155 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jan 0001
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: