Klimasats-prosjekt

Grønt skifte klimavennlig transporttiltak

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 1 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Kommunen har kjøpt inn tolv elektriske varebiler og det er etablert 14 doble ladestasjoner. Kommunen har også kjøpt inn 17 elektriske tjenestebiler. Før prosjektet startet, hadde ikke kommunen noen elbiler.

God rekkevidde, selv på kalde dager

Kommunen har erfart at rekkevidden på elbilene stort sett er god og at de ansatte er fornøyde. Det kan være litt ufordrende på de kaldeste dagene når gradestokken går mot minus 20, men batteriene blir stadig bedre.