Klimasats-prosjekt

Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplass

Prosjektnavn: Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplass
Fylke: Nordland (N)
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 652 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass

Rana kommune har bygget en ny barneskole, og har redusert klimagassutslippene på byggeplassen. Skolen har også et bæresystem i massivtre, og er prosjektert som et passivhus.

Den nye skolen har vært et foregangsprosjekt for kommunen. En viktig erfaring kommunen trekker frem er at klimatiltak på byggeplass krever tid og god planlegging.

Relevante lenker