Klimasats-prosjekt

Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplass

Fylke: Nordland
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 652 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Feb 2022
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rana kommune har bygget en ny barneskole, og har redusert klimagassutslippene på byggeplassen. Skolen har også et bæresystem i massivtre, og er prosjektert som et passivhus.

Den nye skolen har vært et foregangsprosjekt for kommunen. En viktig erfaring kommunen trekker frem er at klimatiltak på byggeplass krever tid og god planlegging.

Relevante lenker