Klimasats-prosjekt

Helsehus i Stjørdal – gode klimaløsninger

Fylke: Trøndelag
Søker: STJØRDAL KOMMUNE, ETAT TEKNISK DRIFT - ENHET EIENDOM
Tilskudd: 1 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stjørdal kommune har bygd et nytt helsehus med ambisjon om å kutte 30% i klimagassutslippet sammenliknet med et referansebygg. Kommunen har blant annet brukt klimavennlige materialer i bygget og fossilfrie løsninger på byggeplassen.

Kommunen fikk i 2018 Klimasats-støtte til å utrede klimaløsninger ved prosjektet, se lenke under.

Erfaringer

Merkostnadene ved de klimavennlige løsningene ble billigere enn budsjettert. Kommunen mener dette tyder på at klimavennlige løsninger blir stadig vanligere og billigere.

Ambisjonen i utslippskuttet ble nådd, og klimagassutslippene ble redusert med 32–37% sammenliknet med et referansebygg. Det eksakte tallet er avhengig av elektrisitetsmiksen lagt til grunn (se konsulentrapport under).

Relevante lenker