Klimasats-prosjekt

Hov omsorgsboliger – klimavennlig bygging

Fylke: Buskerud
Søker: RINGERIKE KOMMUNE, AVDELING UTBYGGING
Tilskudd: 712 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ringerike kommune har bygget 28 omsorgsboliger på Hønefoss, fordelt på to tomter. Det er 21 boliger på Hov øst, og syv på Hov vest. Kommunen hadde ambisjoner om å bygge alle boligene i klimavennlige materialer.

Kutter utslipp med tre og lavkarbonbetong

På grunn av høye kostnader for Hov vest, ble disse bygget med tradisjonelle metoder. Kommunen har derfor kun fått Klimasats-støtte til klimavennlige materialer på Hov øst:

  • kledning av varmebehandlet furu og innvendig bruk av massivtre, trefiner, og finerte gipsplater
  • lavkarbonbetong klasse A og B
  • nitti prosent resirkulert andel i armeringsjern

Klimagassregnskapet for Hov øst, viser at utslippene fra materialer er redusert med 745 tonn CO2-ekvivalenter over livsløpet. Dette er 15 prosent lavere sammenliknet med et referansebygg.

Lavt energibehov og solceller

Energistandarden i boligene er i henhold til teknisk forskrift, og har et så lavt energibehov at de oppfyller energimerke A. Fjernvarme er hovedenergikilden, men byggene har også solceller.