Klimasats-prosjekt

Hvordan ivareta klimahensyn ved regulering av nye utbyggingsområder?

Fylke: Akershus
Søker: ENEBAKK KOMMUNE, AVDELING FOR TEKNIKK OG SAMFUNN
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2020
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Enebakk kommune fikk støtte til å ansette en medarbeider i en prosjektstilling i et halvt år. Prosjektet har bidratt til en kompetanseheving blant arealplanleggerne i kommunen. Det har blitt gjennomført en workshop og ukentlige gjennomgang av maler og rutiner m.m., som gjorde at kommunen ble oppmerksom på manglene ved rutiner og maler. Kommunen har fått utarbeidet strategier og tiltak for gode klimaløsninger i private og kommunale arealplanforslag. Dette inkluderer blant annet sjekklister, rutinebeskrivelser og maler som andre kommuner kan dra nytte av, som er tilgjengelige under.

 

Relevante lenker