Klimasats-prosjekt

Hybridløsning for Fullriggeren Sørlandet

Prosjektnavn: Hybridløsning for Fullriggeren Sørlandet
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 6 224 600
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Sjøtransport

Verdens eldste operative fullrigger skal rehabiliteres, og skipet vil få installert en hydridløsning for å generere elektrisitet ombord. Kristiansand kommune ønsker å bruke klima- og miljøvennlige løsninger, og den nye hybridløsningen vil halvere dagens klimagassutslipp.

Hybridløsningen i Fullriggeren Sørlandet er forsinket, og dette prosjektet er avlyst. Kommunen søkte på nytt i 2021.