Klimasats-prosjekt

Hydrogendrevet hurtigbåt

Prosjektnavn: Hydrogendrevet hurtigbåt
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Hydrogen