Hurtigbåtprogrammet

Hydrogendrevet hurtigbåt

Fylke: Finnmark
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Des 2019 - Avlyst
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn: