Klimasats-prosjekt

Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark

Prosjektnavn: Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Energi, Hydrogen, Nettverk

Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Berlevåg og Nordkapp kommuner sett på muligheten for en verdikjede for hydrogen i regionen.

Hydrogenstrategi og store utslippskutt

Basert på mulighetsttudien, har fylkeskommunen laget en strategi for hydrogen. Både mulighetsstudien og strategien kan lastes ned under.

Fylkeskommunen estimerer at utstrakt lokal produksjon og bruk av hydrogen, vil kunne redusere klimagassutslippene i fylket et sted mellom 48 og 63 prosent.

Relevante lenker