Klimasats-prosjekt

Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark

Fylke: Finnmark
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2022
Type tiltak: Energi, Hydrogen, Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Berlevåg og Nordkapp kommuner sett på muligheten for en verdikjede for hydrogen i regionen.

Hydrogenstrategi og store utslippskutt

Basert på mulighetsttudien, har fylkeskommunen laget en strategi for hydrogen. Både mulighetsstudien og strategien kan lastes ned under.

Fylkeskommunen estimerer at utstrakt lokal produksjon og bruk av hydrogen, vil kunne redusere klimagassutslippene i fylket et sted mellom 48 og 63 prosent.

Relevante lenker