Klimasats-prosjekt

Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark

Prosjektnavn: Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hydrogen

Troms og Finnmark fylkeskommune skal sammen med Berlevåg og Nordkapp kommuner utvikle en hydrogenstrategi, etablere et hydrogennettverk og en mulighetsstudie for produksjon og bruk av hydrogen i regionen.