Klimasats-prosjekt

Idrettshall med klimavennlig materialvalg

Fylke: Telemark
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 918 750
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Mar 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Fyresdal kommune har bygget en ny idrettshall i massivtre med klimavennlige metoder. Hallen på 1380 m2 er satt opp med krysslimt tre, og sto ferdig i 2020.

Fyresdal idrettshall er ifølge kommunen det første bygget i regionen i krysslimt tre. Prosjektet har gitt kommunen mulighet til å hente ny kunnskap om bærekraftig bygging, og har økt kompetansen hos bestillere, rådgivere, arkitekter og entreprenører.

Relevante lenker