Klimasats-prosjekt

Idrettshall med klimavennlig materialvalg

Prosjektnavn: Idrettshall med klimavennlig materialvalg
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 918 750
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Fyresdal kommune har bygget en ny idrettshall i massivtre med klimavennlige metoder. Hallen på 1380 m2 er satt opp med krysslimt tre, og sto ferdig i 2020.

Fyresdal idrettshall er ifølge kommunen det første bygget i regionen i krysslimt tre. Prosjektet har gitt kommunen mulighet til å hente ny kunnskap om bærekraftig bygging, og har økt kompetansen hos bestillere, rådgivere, arkitekter og entreprenører.

Relevante lenker