Klimasats-prosjekt

Infrastruktur for elbillading på Fjell i Drammen

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Feb 2022
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Drammen kommune har bidratt til utbygging av ladeinfrastruktur for borettslag i bydelen Fjell. Bydelen har mange høyblokker og spredte parkeringsplasser, noe som gjør utbygging av ladeinfrastruktur kostbart fordi det krever mye graving.

Mer enn 100 ladepunkter

Fjelldalen borettslag har fått hjelp fra kommunen til å kartlegge mulige løsninger, utarbeide kravspesifikasjon og fått annen bistand til anskaffelse og etablering av ladeinfrastrukturen. Det ferdige anlegget har lademulighet for 107 biler, men beboerne må selv kjøpe ladeboks. 

De tre andre borettslagene på Fjell har også fått bistand fra kommunen til befaringer. Disse befaringene danner grunnlaget for videre planlegging og utbygging av ladeanlegg.

Pilotprosjekt med delte ladepunkter

Kommunen har også startet et pilotprosjekt på Fjell skole. Ladepunktene på skolen åpnes for allmennheten, mot betaling for strømmen, utenfor skolens åpningstider. Pilotprosjektet varer i to år fra desember 2021 til desember 2023.

Relevante lenker