Klimasats-prosjekt

Innføring av biogassbiler i Larvik kommune

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 969 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Biogass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Larvik kommune planla å åpne en fyllestasjon for biogass i 2019. Kommunen skulle derfor anskaffe flere biogassdrevne biler: tolv varebiler og tolv personbiler.

Dessverre ble fyllestasjonen forsinket, og sammen med andre uforutsette endringer og kostnader endte det med at anskaffelsen ble avlyst. Kommunen vil fortsette å jobbe med biogass fremover.

Relevante lenker