Klimasats-prosjekt

Innkjøp av elbil med plan

Fylke: Telemark
Søker: PORSGRUNN KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Apr 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: