Klimasats-prosjekt

Innkjøp av elbilar

Prosjektnavn: Innkjøp av elbilar
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy