Klimasats-prosjekt

Innkjøp av elbilar

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Avlyst
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: