Klimasats-prosjekt

Innkjøp av kommunale elvarebiler

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Okt 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: