Klimasats-prosjekt

Innkjøp av nye lastebiler på biodrivstoff

Prosjektnavn: Innkjøp av nye lastebiler på biodrivstoff
Fylke: Oslo (N)
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 280 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy