Klimasats-prosjekt

Innkjøp av nye lastebiler på biodrivstoff

Fylke: Oslo
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 280 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: