Klimasats-prosjekt

Innkjøp elvarebil

Prosjektnavn: Innkjøp elvarebil
Fylke: Vestland (N)
Søker: VOSS KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy