Klimasats-prosjekt

Innkjøpsressurs og anskaffelsesveiledere

Fylke: Oslo
Søker: KLIMAETATEN
Tilskudd: 2 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune, ved Utviklings- og kompetanseetaten, har hatt en prosjektmedarbeider i to år som har jobbet med grønne innkjøp. Stilingen skulle blant annet brukes for å veilede de ulike virksomhetene (etater, foretak og bydeler), og utarbeide nettbaserte veiledere.

Oslo kommune stiller konkrete krav i anskaffelser

Oslo kommune har ambisiøse klima‐ og miljømål i anskaffelser. Særlig innen bygg og anlegg, transport av varer og tjenester, og kategorier som plast, sirkulær økonomi, bærekraftig og redusert forbruk.

I prosjektet har det blitt utviklet og videreutviklet veiledning, metodikk og standardkrav til klima og miljø i anskaffelser, blant annet for:

  • plastsmarte anskaffelser
  • sirkulær økonomi
  • bygg- og anleggsanskaffelser
  • nye standardkrav til klimavennlig transport av varer og tjenester
  • bruk av miljømerker, miljøvaredeklarasjoner og miljøledelsessystem
  • engelsk oversettelse av Oslo kommunes krav og veiledning

Økt andel anskaffelser med klimakrav i Oslo

Kommunens klima- og miljøkrav til transport og til bygge‐ og anleggsplasser skal benyttes i alle relevante anskaffelser. For å sjekke at kravene blir brukt, har alle utlysninger blitt gjennomgått.

Kartleggingen viser at det i de aller fleste tilfeller leveres klimavennlige løsninger når det stilles krav om dette. 

  • Klima- og miljøkrav til bygg og anlegg er blitt brukt i 90 prosent (55 anskaffelser) av relevante utlysninger til og med tredje kvartal 2021.
  • Klimakrav til transport er stilt i 48 prosent (29 anskaffelser) av relevante utlysninger til og med tredje kvartal 2021.

Flere elektriske maskiner og kjøretøy

Etter innføringen av klima- og miljøkrav i bygge- og anleggsprosjekter, har det blitt brukt flere elektriske maskiner og kjøretøy.

I 2020 hadde 40 av 59 anskaffelser innenfor bygg og anlegg i Oslo kommune miljøkrav i tildelingskriteriene. I 32 av disse var det tilbud om en eller flere nullutslippsmaskiner, og 25 av prosjektene hadde en eller flere elektriske gravemaskiner.

Standard metodikk og ressurspersoner er viktig

Flere kommuner har fått støtte fra Klimasats til systematisk arbeid med klimavennlige anskaffelser. Dette er noe flere kommuner opplever som vanskelig. Under kan du laste ned noen felles erfaringer fra ulike kommuner.

For å kunne stille krav til klima og miljø i anskaffelser, er det generelt et stort behov for støtte fra ressurspersoner, standard metodikk og krav, samt erfaringsutveksling. Muligheten for å ha en kontaktperson å diskutere problemstillinger med er viktig.

Relevante lenker