Klimasats-prosjekt

Kartlegge potensiale for mer bildeling i Stavanger

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: