Klimasats-prosjekt

Kartlegge potensiale for mer bildeling i Stavanger

Prosjektnavn: Kartlegge potensiale for mer bildeling i Stavanger
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner