Klimasats-prosjekt

Kartlegging av utslippsreduserende tiltak i havn

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 85 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn: