Klimasats-prosjekt

Kartlegging av utslippsreduserende tiltak i havn

Prosjektnavn: Kartlegging av utslippsreduserende tiltak i havn
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 85 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport