Klimasats-prosjekt

Kartlegging av ytterligere klimatiltak i byggingen

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: