Klimasats-prosjekt

Kartlegging av ytterligere klimatiltak i byggingen

Prosjektnavn: Kartlegging av ytterligere klimatiltak i byggingen
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt