Klimasats-prosjekt

Kartlegging for ombruk av byggematerialer

Prosjektnavn: Kartlegging for ombruk av byggematerialer
Fylke: Oslo (N)
Søker: UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 188 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt