Klimasats-prosjekt

Kartlegging for ombruk av byggematerialer

Fylke: Oslo
Søker: UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 188 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: