Klimasats-prosjekt

Kjøp av fire elvarebiler

Fylke: Innlandet
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 191 772
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Okt 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: