Klimasats-prosjekt

Kjøp av fire elvarebiler

Prosjektnavn: Kjøp av fire elvarebiler
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 191 772
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy