Klimasats-prosjekt

Kjøp av elvarebiler til teknisk avdeling

Fylke: Agder
Søker: FROLAND KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Okt 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: