Klimasats-prosjekt

Kjøp av elvarebiler til teknisk avdeling

Prosjektnavn: Kjøp av elvarebiler til teknisk avdeling
Fylke: Agder (N)
Søker: FROLAND KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy