Klimasats-prosjekt

Klima- og bærekraftspotensialet til bioSIP

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjøvik kommune har gjort en forundersøkelse om klima- og verdiskapningspotensialet ved etablering av en biobasert og smart industriell symbiose ved nye Skjerven Næringspark.

Forkortelsen bio-SIP står for Biobased smart industrial park.

Offentlig-privat samarbeid

Skjerven biopark er et industri‐ og forskningsdrevet bedriftsfellesskap som består av aktører fra både offentlig og privat sektor: Hunton, Eidsiva bioenergi, NTNU, Industribygg Gjøvik og Gjøvik kommune.

Ideen til bioparken kom fra NTNU og med etableringen av Hunton sin trefiberisolasjonsfabrikk våren 2019. Hunton er en av Nordens ledende produsenter av byggematerialer basert på tre og trefiber.

Energigjenvinning, overskuddsvarme og trebaserte produkter

Kommunen har blant annet sett på potensialet for energigjenvinning og økt produksjon av nye trebaserte produkter. Det er også vurdert økt bruk av overskuddsvarme til erstatning for blant annet fossil energi.

Resultatene og modellberegningene viser at det er et relativt stort teoretisk potensial for for både mer bærekraftig ressursutnyttelse og klimagassreduksjoner ved etablering av biobasert industriell symbiose ved Skjerven næringspark. Se fullstending rapport under.

Relevante lenker