Klimasats-prosjekt

Klima og energinettverk Nord-Gudbrandsdal

Prosjektnavn: Klima og energinettverk Nord-Gudbrandsdal
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VÅGÅ KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk