Klimasats-prosjekt

Klima Østfold

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket består av kommunene Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rygge, Råde, Rømskog, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler og Østfold fylkeskommune.

Nettverket ble startet i 2016 og bidrar til at deltakernes klimamål nås. Slik vil nettverket også bidra til å nå de nasjonale klimamålene. Klima Østfold jobber med alt fra energikalkulatorer, elbiler og elsykler til fossilfrie maskiner og biogass.