Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Gol

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 161 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Des 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Gol kommune har utredet klimavennlige løsninger ved utvidelse av Gol avløpsrenseanlegg. Kommunen har sett på energiløsninger, materialvalg og kjemikaliebruk.

Kostnads- og klimagassbesparende tiltak

Kartleggingen har vurdert og anbefaler elleve tiltak som kutter i både kostnader og klimagassutslipp. Se fullstendig liste i sammendraget i rapporten under. Noen av tiltakene kommunen bør implementere:

  • gjenvinne varme fra anlegget
  • velge tre i tak og vegger i påbygg, samt epoxybelegg på gulv
  • stille krav til fossilfri byggtørk
  • etterspørre armering med så høy resirkuleringsgrad som mulig, minimum 97 prosent
  • korte ned transportavstander ved å benytte lokale leverandører
Relevante lenker