Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Gol

Prosjektnavn: Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Gol
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 161 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp

Gol kommune har utredet klimavennlige løsninger ved utvidelse av Gol avløpsrenseanlegg. Kommunen har sett på energiløsninger, materialvalg og kjemikaliebruk.

Kostnads- og klimagassbesparende tiltak

Kartleggingen har vurdert og anbefaler elleve tiltak som kutter i både kostnader og klimagassutslipp. Se fullstendig liste i sammendraget i rapporten under. Noen av tiltakene kommunen bør implementere:

  • gjenvinne varme fra anlegget
  • velge tre i tak og vegger i påbygg, samt epoxybelegg på gulv
  • stille krav til fossilfri byggtørk
  • etterspørre armering med så høy resirkuleringsgrad som mulig, minimum 97 prosent
  • korte ned transportavstander ved å benytte lokale leverandører
Relevante lenker