Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøs ny brannstasjon i Gol tettstad

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Gol kommune skulle kartlegge klimavennlige løsninger ved bygging av en ny brannstasjon.

Underveis i prosjektet ble det vedtatt å bruke et eksisterende bygg i stedet for å bygge nytt, og prosjektet ble avlyst.

Relevante lenker