Klimasats-prosjekt

KlimaDIVE Vestfossen

Prosjektnavn: KlimaDIVE Vestfossen
Fylke: Viken (N)
Søker: ØVRE EIKER KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging

Øvre Eiker kommune har gjort en helhetlig analyse av klimakonsekvenser ved ulike scenarier for utvikling av området på Vestfossen. Analysen av klimakonsekvenser skal inn i den etablerte metodikken for kulturhistorisk stedsanalyse, DIVE. 

Kommunen har utført en klimagassberegning for historisk bebyggelse på områdenivå i Vestfossen sentrum og jobbet med utvikling, tilpassing og utprøving av en OmrådeLCA med flere scenarier for utvikling (se lenke under). 

Relevante lenker