Klimasats-prosjekt

Klimaeffektive kommunale tilskuddsordninger

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Frogn kommune skulle utrede hva slags klimaeffektive tilskuddsordninger de kunne etablere. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker