Klimasats-prosjekt

Klimafokus i kommunar

Prosjektnavn: Klimafokus i kommunar
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 860 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging

Fylkeskommunen har ansatt en fagressurs for to år som skal koordinere fylkeskommunen sitt klimaarbeid mot kommunene.