Klimasats-prosjekt

Klimafokus i kommunar

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 860 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2022
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune har hatt en fagressurs for to år for å koordinere fylkeskommunen sitt klimaarbeid mot kommunene.

Ved hjelp av denne ressursen har de gjennomført følgende tiltak:

  • Tilskuddsordning for kommunale klima- og miljøtiltak, samt tilskuddsordning for bærekraftig samfunnsutvikling der klima er et av innsatsområdene
  • Klimanettverk for kommunene i Vestland fylke
  • Digitale kurs og webinar, for eksempel kurs i klimabudsjett
  • Deltakelse i planlegging i kommunale workshop i forbindelse med arbeid med kommunale klimaplaner
  • Internt kurs med fokus på klima i samfunns‐ og arealplaner
  • Uttalelser og møter i forbindelse med kommunale planer
  • Tilgjengeliggjort informasjon på nettsidene til fylkeskommunen, blant annet kunnskapsbank og gode eksempler innenfor klimaarbeid

Over halvparten av kommunene i Vestland har revidert klimaplanene i prosjektperioden. Både kommunale klimaplaner og samfunnsdeler har et større fokus på klima. Prosjektet har også ført til økt klimakompetanse både internt i fylkeskommunen og i kommunene i fylket.

Relevante lenker