Klimasats-prosjekt

Klimahensyn i arealplanleggingen i Nordland

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: