Klimasats-prosjekt

Klimahensyn i arealplanleggingen i Nordland

Prosjektnavn: Klimahensyn i arealplanleggingen i Nordland
Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging