Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøpådriver i innkjøp i nye Kristiansand

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 975 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune har ansatt en miljø- og klimapådriver for å kutte klimagassutslipp fra offentlige innkjøp.

Elektriske drosjer og renovasjonsbiler

Innsatsen har vært på områder med potensial for både innovasjon og reduksjon av klimagassutslipp. Prosjektet har blant annet bidratt til:

  • ny drosjeavtale med krav om fossilfrie biler fra 2021
  • innkjøp av en elektrisk renovasjonsbil
  • klima- og miljøstrategi for bygg og anlegg i kommunen

Kommunen fikk i 2020 Klimasats-støtte til å kjøpe den elektriske renovasjonsbilen (se lenke under).

Erfaringsdeling

Kristiansand har hatt jevnlige digitale møter med Stavanger, Oslo, Haugalandet og Ålesund om klimavennlige offentlige anskaffelser. Gjennom prosjektet har det også vært erfaringsdeling innad i kommunen og mot fylkeskommunen.

Relevante lenker