Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Hallingdal

Prosjektnavn: Klimanettverk Hallingdal
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Målet er å styrke samarbeidet om å redusere klimagassutslippet i kommunene.