Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Haugalandet

Prosjektnavn: Klimanettverk Haugalandet
Fylke: Rogaland (N)
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk