Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Hedemarken

Prosjektnavn: Klimanettverk Hedemarken
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk