Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Hedemarken

Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: