Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Prosjektnavn: Klimanettverk Jæren
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Randaberg, Sandnes, Kvitsøy, Stavanger og Sola.

Nettverket ble opprettet i 2016 og jobber særlig med å redusere klimagassutslipp i landbruket.

Flere seminarer i 2019

Nettverket arrangerte flere vellykkede seminarer i 2019, blant annet om biogass og biokull, og om klimavennlig reisestrategi i kommunene.