Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket består av kommunene Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Randaberg, Sandnes, Kvitsøy, Stavanger og Sola.

Nettverket ble opprettet i 2016 og jobber særlig med å redusere klimagassutslipp i landbruket.

Flere seminarer i 2019

Nettverket arrangerte flere vellykkede seminarer i 2019, blant annet om biogass og biokull, og om klimavennlig reisestrategi i kommunene.