Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nord-Norge

Prosjektnavn: Klimanettverk Nord-Norge
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 204 600
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk