Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nord-Norge

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 204 600
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: