Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Sunnfjord

Fylke: Vestland
Søker: JØLSTER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jun 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverk med hovedvekt av arbeidet på klimabudsjett og klimagassregnskap. Grunnlag for klimaregnskap og klimabudsjett for Sunnfjord, Kinn og Gloppen kommune i vedlagt rapport.