Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Sunnfjord

Prosjektnavn: Klimanettverk Sunnfjord
Fylke: Vestland (N)
Søker: JØLSTER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk

Nettverk med hovedvekt av arbeidet på klimabudsjett og klimagassregnskap. Grunnlag for klimaregnskap og klimabudsjett for Sunnfjord, Kinn og Gloppen kommune i vedlagt rapport.