Klimasats-prosjekt

Klimanettverket i Vestfold og Telemark

Prosjektnavn: Klimanettverket i Vestfold og Telemark
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet