Klimasats-prosjekt

Klimanettverket i Vestfold og Telemark

Fylke: Telemark
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: