Klimasats-prosjekt

Klimanøytrale kommunale bygningar

Fylke: Vestland
Søker: OSTERØY KOMMUNE
Tilskudd: 351 560
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Osterøy kommune skal kartlegge klimavennlige løsninger i kommunale bygg.

Relevante lenker