Klimasats-prosjekt

Klimaomstilling i matnæringen

Prosjektnavn: Klimaomstilling i matnæringen
Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Landbruk og skog

Lier kommune har gjennomført et treårig prosjekt for å øke kompetansen og gjennomføre klimatiltak i hele næringskjeden fra landbruk til mat på bordet i kommunen.

Kommunen har gjennomført pilotforsøk på fangvekster i jordbruket i samarbeid med Asker kommune, initiert workshoper og seminarer for innbyggere om "grønn matglede" og læringsmøter om bærekraftige energiløsninger.