Klimasats-prosjekt

Klimaomstilling i matnæringen

Fylke: Akershus
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2022
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lier kommune har gjennomført et treårig prosjekt for å øke kompetansen og gjennomføre klimatiltak i hele næringskjeden fra landbruk til mat på bordet i kommunen.

Kommunen har gjennomført pilotforsøk på fangvekster i jordbruket i samarbeid med Asker kommune, initiert workshoper og seminarer for innbyggere om "grønn matglede" og læringsmøter om bærekraftige energiløsninger.