Klimasats-prosjekt

Klimaomstilling i nye Namsos og Nærøysund

Prosjektnavn: Klimaomstilling i nye Namsos og Nærøysund
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse