Klimasats-prosjekt

Klimaomstilling i nye Namsos og Nærøysund

Fylke: Trøndelag
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn: