Klimasats-prosjekt

Klimapartner Akershus

Fylke: Akershus
Søker: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klimapartnere Viken er et nettverk hvor alle aktører er velkomne som partnere i hele Viken.