Klimasats-prosjekt

Klimapartner Akershus

Prosjektnavn: Klimapartner Akershus
Fylke: Viken (N)
Søker: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Klimapartnere Viken er et nettverk hvor alle aktører er velkomne som partnere i hele Viken.