Klimasats-prosjekt

Klimapartnere – styrking av nettverk og satsing på grøn forretningsutvikling 2019–2020

Prosjektnavn: Klimapartnere – styrking av nettverk og satsing på grøn forretningsutvikling 2019–2020
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 460 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og ledelse

Partnerskapet arbeider for grønn næringsutvikling og har rollen som nasjonal koordinator for nye regioner.