Klimasats-prosjekt

Klimapartnere – styrking av nettverk og satsing på grøn forretningsutvikling 2019–2020

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 460 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Partnerskapet arbeider for grønn næringsutvikling og har rollen som nasjonal koordinator for nye regioner.