Klimasats-prosjekt

Klimapartnernettverk Finnmark

Prosjektnavn: Klimapartnernettverk Finnmark
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Troms og Finnmark fylkeskommune har etablert Klimapartner i regionen. Det er et privat-offentlig samarbeid som skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp og utvikling av grønne varer og tjenester.  

 

Fylkeskommunen har siden kick-off 3. mars 2020 avholdt nettverksmøter og webinarer med privat næringsliv, finansinstitusjoner og kunnskapsbedrifter. Nå jobbes det med å rigge nettverket for fremtiden.