Klimasats-prosjekt

Klimapartnernettverk Finnmark

Fylke: Finnmark
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Troms og Finnmark fylkeskommune har etablert Klimapartner i regionen. Det er et privat-offentlig samarbeid som skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp og utvikling av grønne varer og tjenester.  

Fylkeskommunen har siden kick-off 3. mars 2020 avholdt nettverksmøter og webinarer med privat næringsliv, finansinstitusjoner og kunnskapsbedrifter. Nå jobbes det med å rigge nettverket for fremtiden.