Klimasats-prosjekt

Klimariktig nybygging i antikvarisk spesialområde

Prosjektnavn: Klimariktig nybygging i antikvarisk spesialområde
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Frogn kommune skulle utrede klimavennlige løsninger ved bygging av nye omsorgsboliger. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker