Klimasats-prosjekt

Klimariktig nybygging i antikvarisk spesialområde

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Frogn kommune skulle utrede klimavennlige løsninger ved bygging av nye omsorgsboliger. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker